Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.naturalhealthcheck.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de privacyverklaring.

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een persoonlijk medisch advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de informatie  die deze website verstrekt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Natural Health Check niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Natural Health Check aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door Natural Health Check gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Natural Health Check aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Er mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Natural Health Check.