Electro-acupunctuur

Vergoedingen

Bij uw ziektekostenverzekeraar kunt u informeren of de kosten van de behandeling voor vergoeding in aanmerking komen. Door registratie bij de beroepsvereniging MBOG (zie ook http://www.mbog.nl) is in veel gevallen vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk.

Bij uw eerste consult en registratie heeft u uw BSN nummer en verzekeringsnummer nodig.